Privacy Statement

Privacy statement Onstead ICT

 

Onstead ICT is ondersteund en adviseert kleine zelfstandigen op ICT gebiedt.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In de Privacy statement geven we aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Dit Privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de producten, services en websites van Onstead ICT. Onstead ICT bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Onstead ICT worden verstrekt. Deze gegevens, (zoals naam, bedrijfsnaam, geslacht, woonplaats, telefoonnummer, (e-mail)adressen en IP-adres) worden opgenomen in het klantenbestand van Onstead ICT voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Cookies

Onstead ICT  kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden. Wel zullen we uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Interne analyse van het gebruik van onze producten en diensten;
– Indien nodig voor het leveren van (verdere) producten en diensten door ons;
– Indien wettelijk daartoe verplicht dan wel indien het schade en/of fraude kan voorkomen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat, wanneer wij wettelijk verplicht worden persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen en/of als wij fraude of schade kunnen voorkomen door persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen, wij dit ook mogen doen. In iedere andere situatie zullen wij uiteraard eerst om toestemming vragen.

Websites

Bij websites waarbij Google wordt ingezet verwijzen we u naar het Privacy Statement van Google

Gebruik van onze Producten en Diensten

Door u aangeleverde gegevens worden opgeslagen op de door ons beveiligde server(s) en zijn alleen toegankelijk door Onstead ICT. Wij dragen zorg voor een passende beveiliging tegen verlies en onrechtmatige verwerking van de opgeslagen gegevens.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, hebt u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Tevens kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor genoemde doeleinden intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens.

Wij maken u erop attent dat het wijzigen of laten verwijderen van uw persoonsgegevens beperkingen kan opleveren voor het gebruik de aangeboden producten en diensten.

Het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens heeft geen invloed op de onderliggende overeenkomst met ons. Deze blijft ongewijzigd voortbestaan voor de overeengekomen duur.

Wijzigingen privacybeleid

Onstead ICT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

 

Onstead ICT
Sterkenburg 182
6714 EZ te Ede
0680049879
info@onstead-ict.nl

 

 

Reacties zijn gesloten.